0905 407 504
info@onlinekabelky.sk

Obchodné podmienky

Milé zákazníčky!
Ďakujem, že ste prejavili záujem o moje kabelky. Verím, že si vyberiete z mojej ponuky a budete spokojné.Objednávanie tovaru

 1. Zaslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť stanovenú cenu.
 2. Zaslanú objednávku predávajúci potvrdí e-mailom do 24 hod. a zároveň oznámi kupujúcemu termín dodania.
 3. Predávajúci má právo zrušiť objednávku v tom prípade, ak nie je možné zabezpečiť objednaný tovar z dôvodu vypredania tovaru u dodávateľa alebo iného závažného dôvodu. V takomto prípade bude kupujúcemu vrátená suma za tovar v plnej výške.
 4. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar v stanovenom množstve a za stanovenú cenu.
 5. Všetky ceny tovarov sú uvedené vrátane DPH.


Platba za tovar

Tovar bude zaslaný kupujúcemu na základe zaplatenia vopred na účet písomne oznámený kupujúcemu, alebo prostredníctvom dobierky. Po zaplatení na účet je tovar zaslaný najneskôr do 48 hod. od pripísania platby na účet. Pri dobierke je potrebné uviesť adresu doručenia spolu s telefónnym číslom, keďže pred zaslaním dobierky požadujem potvrdenie objednávky prostredníctvom SMS.


Náklady na balné predávajúci neúčtuje, poštovné je podľa aktuálneho cenníka slovenskej pošty nasledovne:


Platba vopred na účet
Hmotnosť tovaru Cena za 1. triedu Cena za 2.triedu
do 0,50 kg 1,80 € 1,60 €
od 0,50 kg do 1,00 kg 2,50 € 2,30 €

Dobierka
Hmotnosť tovaru Cena za 1. triedu Cena za 2.triedu
do 0,5 kg 2,60 € 2,40 €
od 0,50 kg do 1,00 kg 3,30 € 3,10 €

Pri kúpe viacerých kabeliek platíte poštovné rovnaké ako pri jednej kabelke s hmotnosťou od 0,50 kg do 1,00 kg
Dobierka 1. trieda 3,30 €
Dobierka 2. trieda 3,10 €
Platba vopred na účet 1. trieda 2,50 €
Platba vopred na účet 2. trieda 2,30 €


Dodanie tovaru

 1. Ak sa objednaný tovar nachádza na sklade, bude odoslaný do 48 hodín od pripísania platby na účet predávajúceho.
 2. Ak sa objednaný tovar nenachádza na sklade, kupujúci bude o tom informovaný v potvrdzujúcom maily.
 3. Tovar je zasielaný prostredníctvom Slovenskej pošty.
 4. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim .
 5. V. Po dohode predávajúci zasiela tovar kupujúcemu aj na dobierku.


Stornovanie objednávky

Zákazník môže stornovať objednávku do 24 hodín mailom .Reklamácie a vrátenie tovaru

 1. Vrátenie tovaru sa riadi podľa §12 odst. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa č.108/2000 Z.z.
 2. Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ihneď pri prevzatí. Ak je na zásielke výrazné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou, má právo ju neprevziať, túto skutočnosť je kupujúci povinný zapísať do preberacieho dokladu. Bez tohto zápisu reklamácie týkajúce sa poškodenia zásielky nebudú akceptované.
 3. Pre uplatnenie reklamácie platí bežný reklamačný postup. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Poskytnutá záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovarov alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, úmyselným aj neúmyselným mechanickým poškodením alebo prirodzeným opotrebovaním.
 4. V prípade uplatnenia reklamácie je kupujúci povinný kontaktovať predávajúceho e-mailom na: info@onlinekabelky.sk. Reklamácia bude vybavená najneskôr do 30 dní.
  Odstrániteľné poškodenie: ak ide o poškodenie, ktoré možno odstrániť, kupujúci má právo, aby bolo bezplatne, včas a riadne odstránené.
  Neodstrániteľné poškodenie: ak ide o poškodenie, ktoré nemožno odstrániť opravou a ktoré bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, kupujúci má právo na výmenu veci za novú. Ak predávajúci nemôže vymeniť tovar za rovnaký v rámci reklamácie z dôvodu vypredania,vráti kupujúcemu finančnú hotovosť.
 5. Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté jej riešením.
 6. Kupujúci má právo vrátiť tovar bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní, cez Slovenskú poštu doporučene prípadne ako balík- nie na dobierku. Za vrátený tovar Vám pošleme späť vašu úhradu najneskôr do 7 dní. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Tovar musí byť v pôvodnom stave.


Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. Sú použité iba pre komunikáciu so zákazníkom.
Zákony a predpisy: zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.